hello

Totalentreprenad

Vi tar gärna på oss uppdrag som innebär totalentreprenad då vi både har kunskapen, erfarenheterna och kapaciteten som krävs i samband med en lyckad totalentreprenad. Vårt mål är alltid att du som kund ska bli mer än nöjd och vi är lyhörda för dina önskemål så långt det är möjligt!

Bra planering förverkligar drömmar

En totalentreprenad är en stor process och det är många moment som ska falla på plats. För att samtliga inblandade ska känna sig trygga och införstådda med arbetet och förväntningarna är en god planering A och O. Det, i kombination med löpande byggmöten, gör att både vi som hantverkare och du som kund alltid har full koll på arbete som ska utföras och därmed undviker vi överraskningar eller i värsta fall missnöje.

Läs offerten noggrant

Vi strävar alltid efter att vara utförliga och tydliga i våra offerter, men självklart förstår vi att det kan uppstå frågor ändå. Vi uppmanar alla våra kunder att läsa igenom offerten noggrant och vi välkomnar varmt våra kunder att ställa frågor om det råder några oklarheter. Det ska kännas tryggt och säkert att anlita oss för byggprojekt och vi svarar hellre på frågor en gång för mycket än en gång för lite.

Löpande avstämningar

Genom löpande byggmöten kan vi stämma av processen och säkerställa att alla moment faller på plats enligt plan, men det ger också möjligheten att lyfta detaljer som uppstår längs vägen. Det kan röra sig om någon smärre ändring från dig som kund eller att det tillkommit arbetsmoment/kostnader under processen och då tar vi den diskussionen om hur vi ska gå vidare. Det minimerar risken både för missförstånd från endera håll eller för att du som kund känner att det inte blev som det var tänkt.

Nybos Byggtjänst står för kvalitet

Oavsett storlek på projektet har vi samma arbetsprocess, som omfattas av tydlig strategi och målsättning innan projektet påbörjas.

Det mesta inom totalentreprenaden sköter vi själva men för kompletterande moment tar vi hjälp av vårt nätverk av lokala hantverkare som håller samma kvalitetsnivå som vi själva håller. Med en god projektplan har alla inblandade samma insyn i projektet och dess förväntningar och du som kund kan lägga fokus på exempelvis materialval och inredningsdetaljer.

Bra länkar: